V roce 2017 byla započata realizace zavlažovacího systému, která začala vybudováním vrtu. Vlastní realizace projektu byla samozřejmě nejvíce ovlivněna finanční náročností. Celkový rozpočet na tento projekt činil více než 500 000,- Kč. Hlavně z toho důvodu realizace proběhla postupně, v závislosti na získání finančních prostředků. V roce 2018 byly přidány nové zásobní nádrže, čerpací stanice sestávající z vlastního čerpadla, filtrační jednotky a tlakové vyrovnávací nádoby. Tímto provizorním řešením byla zabezpečena možnost zavlažovat hřiště pomocí mobilních zavlažovacích trysek. Tahání těžkých hadic je náročné jak fyzicky, tak hlavně časově. Tímto způsobem je prováděna závlaha doposud. V dubnu 2019 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků od Obce Mistřice na výstavbu automatického závlahového systému. Do této doby nám různé subjekty slibovali vyřízení dotace a následnou instalaci závlah. Instalace systému bude provedena firmou ZÁVLAHY JALUBÍ – Mgr. Michal Trávníček. Bohužel jsme s technických důvodů nestihli realizaci začít v červnu, aby nebylo ovlivněno zahájení soutěží všech našich družstev.

Nyní krátký popis systému: Automatický  závlahový systém HUNTER varianta 16 postřikovačů vně hřiště + 8 postřikovačů přímo v hřišti. Zapojení do sekcí, navržený  pro  fotbalové hřiště 96 x 60 m umožňuje komfortní automatickou dodávku vláhy pro trávník s možností vysoké variability při zavlažování dílčích částí hřiště (zvlášť brankoviště, zvlášť rohy atd.). Tento systém je určen jak pro hřiště běžné, tak i nejvyšší kvality. Je rozumným kompromisem mezi kvalitou a cenou. Automatická závlaha zde umožňuje velmi vysokou rovnoměrnost zálivky, možnost zálivky v nočních či ranních hodinách (úspora vody, nedochází k teplotnímu šoku způsobenému rozdílem teplot závlahové vody a vzduchu a dále absenci či redukci osob zajišťujících ruční zálivku). Základem jsou prvky profesionálního systému  HUNTER /USA/. Zavlažování fotbalového hřiště 96 x 60 m je rozděleno do 12-ti samostatných sekcí (částí) s možností odlišného režimu závlahy.

Celou tuto akci bychom nemohli realizovat bez významné finanční pomoci Obce Mistřice. Tato investice se doufáme významně projeví na kvalitě hrací plochy, která hlavně v letních měsících nebyla v nejlepším stavu.

FOTOGALERIE K NAHLÉDNUTÍ ZDE