Naše tělovýchovná jednota TJ Sokol Mistřice byla založena v roce 1942, tehdy pod názvem SK-Mistřice (sportovní klub). Klub založila hrstka obětavců – byli to pánové Horký, Komínek, Malina, Bilavčík, Hromeček, Vašíček, Palčík a Šuranský. V té době jsme ani neměli hřiště, a tak naše SK hrávala na hřišti v Bílovicích a v Kněžpoli. V těch časech měla jednota jenom jedno družstvo – muže. Začátky byly samozřejmě velmi těžké, protože byla válka. Byly problémy se sháněním spor-
tovní výstroje, s dopravou, a dobrá nebyla ani finanční situace – více méně jednotu financovali její zakladatelé. Druhá světová válka skončila a sportovní nadšenci se pustili s novým elánem do organizování sportovního života v obci. Prvním úkolem bylo vybudování vlastního hřiště. S pracemi se začalo v roce 1946 a ještě týž rok se zde začalo hrát. Hřiště však mělo malé rozměry, a tak jeho úpravy pokračovaly i v dalších letech. Po ukončení rekonstrukce se náš oddíl mohl konečně přestěhovat na vlastní hřiště. Teď bylo hřiště, avšak nebyly k němu šatny. Naši sportovci se pak museli převlékat v soukromých domech. Sportovní azyl jsme našli například v pohostinství pana Šuranského.
Život klubu byl i v dalších letech ve znamení neustálého zlepšování toho, co sportovci měli k dispozici. Klub rozšířil své sportovní aktivity o družstvo dorostu, později i žáků. Vedle sportu se klub věnoval i nesportovním aktivitám kulturního rázu – divadlu, pořádání sportovních akademií atd.
Název SK-Mistřice se později změnil na TJ Sokol Mistřice, a pod tímto názvem pracuje TJ dodneška. Díky usilovné práci nadšených sportovních organizátorů se během let situace velmi změnila. Dne již máme šatny, sociální zařízení, hřiště je přebudováno na standardní rozměry. Práce v areálu neutichají a máme v plánu budovat i nadále. Tolik k uplynulým létům. Co se týká letošního sportovního roku 2002, máme 146 členů, sdružených v týmech žáků, dorostu, mužů, v české asociaci sportu v ZŠ, a do sportovního života jsou zapojeni i další členové, mezi nimi také ženy.
Organizaci vede devítičlenný výbor, který řídí veškerou činnost – sportovní, brigádnickou, kulturní i schůzovní.