OBEC MISTŘICEV roce 2018 jsme obdrželi dotaci

Z rozpočtu Zlínského kraje byla TJ Sokol Mistřice poskytnuta dotace z Programu MaS02-18 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL

v celkové výši 16 000,- Kč.
Za poskytnutí dotace děkujeme.