OBEC MISTŘICEV roce 2019 jsme obdrželi dotaci

Z rozpočtu Zlínského kraje byla TJ Sokol Mistřice poskytnuta dotace z Programu MaS02-19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL

v celkové výši 24 000,- Kč.
Za poskytnutí dotace děkujeme.