Organizaci zajišťuje Pavel Sklenář tel.: 799 517 252