Členský příspěvek FAČR pro rok 2014

Od 1.1.2014 je možné provádět tzv. obnovu členství a zasílat členské příspěvky pro rok 2014.

Vážení členové rok utekl jako voda a je potřeba uhradit opět členský příspěvek FAČR.

Příspěvky u stávajících členů ( obnova členství pro rok 2014) musí být uhrazeny nejpozději do 28.2.2014 !!!

  • Platba členského příspěvku za dospělého je ve výši 200,- Kč.

  • Platba členského příspěvku za mládež a seniory je stanovena ve výši 100,- Kč.

  • Za mládež pro potřeby tohoto metodického pokynu jsou považovány osoby, které daného roku, na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 18 let a mladší.

  • Za seniory pro potřeby tohoto metodického pokynu jsou považovány osoby, které daného roku, na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 70 let a starší.

 

Více na http://clenstvi.fotbal.cz nebo http://tjsmistrice.cz/index.php/platby

Databáze členů https://is.fotbal.cz/hraci/prehled-hracu.aspx Číslo klubu: 7220331 - TJ Sokol Mistřice